I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

w dniach od 02.05.2024 r. do 22.05.2024 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz zamieszczony
na stronie internetowej www.daleszyce.pl/bip.daleszyce.pl wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najmem w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Daleszyce.

Załączniki:

1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najmem w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Daleszyce

2. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najmem w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Daleszyce