Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.12.2022 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 19.12.2022 r. tj. poniedziałek o godz. 15:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z.o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 900.000,00 zł,
d) zmiany uchwały Nr XLIV/379/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz z sytuacją na rynku energii elektrycznej informujemy, że iż odbiorcy uprawnieni do stosowania limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinni złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Jak informuje Wojewoda powyższe oznacza, że ewentualny wydłużony czas oczekiwania na produkcję/wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny nie powinien mieć wpływu na skorzystanie z uprawnień wynikających z ww. ustawy. Ponadto każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może korzystać z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywatel, bez względu na czas oczekiwania na tradycyjną formę karty.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.11.2022 r. tj. środa o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.11.2022 r. tj. środa o godz. 15:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia